ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


← กลับไปหน้ารายการ