ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับขอขอบพระคุณ คุณเสรี คุณอัญชลี โอสถานุเคราะห์ จากร้านอาหารบัวและร้านดั๊กกี้ สุกี้ สาขาศรีนครินทร์ ที่มอบข้าวกล่องจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทางศูนย์ฯ ได้ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย ขอขอบพระคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้


← กลับไปหน้ารายการ