ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและพระครูหิรัญประชามานิตย์ ได้ร่วมออกหน่วยในโครงการศูนย์ฯ โรคตับสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตับกับประชาชนในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาวัดราชคีรีหิรัญยาราม (พระแม่กวนอิมหยกขาว) โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ และ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นำทีมออกตรวจและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับสู่ประชาชน พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมดูแลประชาชนที่มาเข้ารับบริการมากกว่า 300 คน


← กลับไปหน้ารายการ