ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับขอขอบพระคุณ พ.อ.เกริกเกียรติ รักเผ่าพันธุ์ ที่มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดพกพา (Ultrasound Portable) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและการรักษาผู้ป่วยของศูนย์ฯ โดยมี พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ และคุณนันทิยา ศรีสุนทร รับมอบ ณ ตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ