สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จะจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ ณ ตึกจักรพงษ์ และตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 


← กลับไปหน้ารายการ