ศูนย์โรคตับฯ ได้รับการ จัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ ร่วมกันแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยะวัฒน์ และทีมงาน ในโอกาสที่ศูนย์โรคตับฯ ได้รับการ จัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


← กลับไปหน้ารายการ