ศูนย์โรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ และชมรมคนรักษ์ตับ จัดค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 3 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558

ศูนย์โรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ และชมรมคนรักษ์ตับ จัดค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 3 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ เอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิทยากรรับเชิญที่จะมาให้ความรู้มากมายหลายท่าน


← กลับไปหน้ารายการ