สมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ ถือโอกาสนี้เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ