ออกตรวจคัดกรองไวรัสบี ซี และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibroscan) ในงานชราชนม์ คนคุณภาพ

IMG_0983


← กลับไปหน้ารายการ