ออกตรวจคัดกรองไวรัสบี ซี และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibroscan) ในงานชราชนม์ คนคุณภาพ


← กลับไปหน้ารายการ