เช้าวันจันทร์ 6 มกราคม 2563 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ พญ.พฤกษาอนันต์ชื่นสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563


← กลับไปหน้ารายการ