เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาร่วมตักบาตรกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ ร่วมตักบาตรในพิธีด้วย


← กลับไปหน้ารายการ