วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ และนพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จากนั้นเวลา 11.00 น. รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ