เช้าวันนี้ 3 มกราคม 2563 สมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และเข้ามอบของขวัญแด่ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ อ.พญ.มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ