เช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พร้อมด้วย พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมวางแจกันดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล


← กลับไปหน้ารายการ