เที่ยงวันนี้ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ได้จัดเลี้ยงอาหารเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ร้านอาหารครัวดอกไม้ขาว เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา


← กลับไปหน้ารายการ