เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดการอบรมวิชาการ เพิ่มศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตับแข็งระยะท้ายและผู้ได้รับการเปลี่ยนตับ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse โดยมีพยาบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรม และมีสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับส่วนหนึ่งมาร่วมเป็น case study ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย


← กลับไปหน้ารายการ