รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จากนั้นเดินทางเข้าพบ คุณเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565


← กลับไปหน้ารายการ