เสวนาเดิมพันชีวิต

IMG_6004

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557  ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ไปร่วมงาน “ศตวรรษ อัศจรรย์” 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในงานมีการออกบูธตรวจเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี และรับปรึกษาปัญหาโรคตับ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคตับ และในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีงานเสวนาเดิมพันชีวิต: ตับแข็ง ตับวาย ล้างตับ  เวลา 12.10-12.40 น. และเสวนาเดิมพันชีวิต: เปลี่ยนตับ รักษ์ตับ เวลา 13.10-13.40 น. บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์  โกมลมิศร์ แพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับ ในงานเป็นการเสวนาระหว่างแพทย์และผู้มีประสบการณ์จริง ซึ่งระหว่างเสวนามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก


← กลับไปหน้ารายการ