โครงการ “ค่ายชมรมคนรักษ์ตับ”

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะท้าย โรคมะเร็งตับ ที่ได้รับการเปลี่ยนตับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป้าหมายสำคัญของการเปลี่ยนตับคือ การให้ผู้ป่วยหายจากโรค และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางกายและจิตใจ ทางชมรมคนรักษ์ตับและฝ่ายโรคตับ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชมรมคนรักษ์ตับ” ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นำมาซึ่งการพัฒนาการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยหลังการเปลี่ยนตับและญาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตหลังการเปลี่ยนตับต่อไป


← กลับไปหน้ารายการ