โครงการ “ไวรัสตับอักเสบบีและซี มฤตยูร้ายใกล้ตัวคุณ”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2556  เวลา 08.00 – 12.00 น. ชมรมคนรักษ์ตับร่วมมือกับศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกหน่วยตรวจเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี – ซี  และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดอยอีนทนนท์ ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่


← กลับไปหน้ารายการ