ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คุณสรรชัย ติลกานนท์และเพื่อนรุ่นปี 2518 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดทัวร์ทำบุญและเดินทางมาบริจาคเงินให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ