ในวันนี้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ณ ตึกวชิรุณหิศ โดยอาจารย์ได้มอบหน้ากากอนามัยและหนังสือวิตามินกับโรคตับให้กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2564 นี้ด้วย


← กลับไปหน้ารายการ