ในวันนี้ ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มีตัวแทนชมรมคนรักษ์ตับ เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และเข้ามอบหนังสือครอบครัวคนรักษ์ตับให้กับ ผศ.นพ.บัญฑูร นนทสูติ อ.นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ และ นพ.เมธี สุธีรศานต์ ศัลยแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2562 ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


← กลับไปหน้ารายการ