ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับและชมรมคนรักษ์ตับได้จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนเริ่มงานได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากันพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทั้งภายในงานยังมีการบรรยายความรู้ที่น่าสนใจในหัวข้อเรื่อง “มีชีวิตอยู่หลังการเปลี่ยนตับ ตอน การใช้ยากดภูมิต้านทาน” โดย อาจารย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นประโยชน์และใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น สมาชิกหลายท่านยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทั้งในการประชุมและการบรรยาย ทำให้การจัดงานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี


← กลับไปหน้ารายการ