รวมภาพทีมงานศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสบีและซี และตรวจหาภาวะผังผืดในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ในงานกาชาด ณ สวนอัมพร วันที่ 1-2 เมษายน 2559


← กลับไปหน้ารายการ