ค่ายคนรักษ์ตับครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ในหัวข้อ TOGETHER WE ARE STRONGER

ค่ายคนรักษ์ตับครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ในหัวข้อ TOGETHER……WE ARE STRONGER เมื่อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เราจะสร้างคุณภาพชีวิตกันอย่างไร หลังการเปลี่ยนตับ พบกับวิทยากรหลายท่านมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ
ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม นิว แทรเวิลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

 


← กลับไปหน้ารายการ