วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับขอขอบพระคุณ คุณสมพล อัศวพิศาลบูลย์ และครอบครัว (บริษัท อัศว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ที่มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฯ โดยมี อ.นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และคุณนิภาภรณ์ ศิริผล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


← กลับไปหน้ารายการ